Lena Ekström

Lena utbildade sig till audionom på Karolinska i Stockholm och har nu många års erfarenhet inom hörselområdet, främst inom diagnostik.

Lena har även innehaft flera olika chefsbefattningar inom hörselklinikerna i Stockholms läns landsting.

Tidigare tjänstgöring på hörselkliniker:

Linköpings universitetssjukhus, Kantonspital Zürich, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Karolinska universitetets sjukhuset.

Lena har sedan starten arbetat deltid på Serafens specialitetsmottagning.