Lars Fredelius
Specialistläkare och Med. Dr

Specialistutbildning inom Öron-, näs- och halssjukdomar vid ÖNH-kliniken Karolinska sjukhuset. Specialistkompetens 1985.
Medicine doktor 1988 på doktorsavhandling pm studier av förändringar i innerörat efter hörselskadligt buller.

Tjänstgjort som överläkare vid Danderyds och Karolinska sjukhuset till 2010.
Bred erfarenhet inom generell kirurgisk ÖNH-sjukvård med tyngdpunkt på öronsjukdomar inkluderande hörsel, yrsel samt tinnitusbesvär.