Ebba Hedén Blomqvist
Specialistläkare och Med. Dr

Ebba Hedén Blomqvist, har tidigare arbetat 20 år på ÖNH-kliniken på Karolinska sjukhuset och som överläkare efter 2004. Ebba disputerade samma år inom området – kirurgisk och medicinsk behandling av inflammationssjukdomar i näsa och bihålor. Ebba har även arbetat knappt två år på Aleris Specialistvård Sabbatsbergs ÖNH. Arbetar på Serafens specialistmottagning sedan april 2015.