Om Serafens specialistmottagning

Serafens specialistmottagning

Serafens Specialistmottagning drivs av ett privat bolag, Serafimerlasarettets specialistmottagning AB. Verksamheten bedrivs under det allmänna vårdavtalet med Landstinget och vårdval Stockholm.  Serafimerlasarettets specialistmottagning AB startades 2009 och har bedrivit verksamhet i nuvarande lokaler sedan 2011. Bolaget är inte börsnoterat.

Om Serafimerlasarettet

Serafimerlasarettet, som numer vanligen kallas Serafen, var Sveriges första sjukhus och öppnade 1752. Serafen ligger mitt emot Stockholms stadshus och inhyser sedan 1983 flera olika mottagningar med husläkare, sjukgymnaster, barnavårdscentral och vaccinationsmottagning.

Serafimerorden

Kungliga Serafimerorden är en riddarorden/statsorden som instiftades år 1748 av kung Fredrik I. Orden är Sveriges främsta och högsta utmärkelse. Förkortningen IHS som återfinns i vårt emblem blev populär som Kristusmonogram mot medeltidens slut. Jeanne d’Arc hade det i sitt baner och det finns också bland annat på Serafimerordens insignier.

GDPR

Att förvara och hantera personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är ingenting nytt för oss.
Vi använder oss av journalsystemet ”Take Care” vilket ytterligare stärker skyddet av personuppgifter
nu när den nya dataskyddsförordningen GDPR gäller.

Serafens Specialistmottagning | Hantverkargatan 2D, 1 tr | 112 21 Stockholm | 08 – 672 11 50